• rafa transparent background

  Support

 • miguel transparent background

  rafa transparent background

  Opleiding

   
 • miguel transparent background

  celia transparent backgroundrafa transparent background

  Herstel

 • Isabel transparent background

  miguel transparent background

  celia transparent backgroundrafa transparent background

  Hoop

Onze missie

Peer2Peer leidt mensen op die zelf geestelijke gezondheidsproblemen hebben gehad om als Persoonlijk Begeleider te fungeren van mensen die op dit moment kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Het is onze missie om zowel de Persoonlijk Begeleider als degene die gebruik maakt van 'peer support' (wederzijdse ondersteuning) positieve vooruitgang te laten boeken in zijn/haar persoonlijke herstelproces. Deze vooruitgang wordt bereikt door het delen van opgedane ervaring, vertrouwen en hoop.

"'Peer support' (wederzijdse ondersteuning) is een systeem van hulp geven en ontvangen op basis van de belangrijkste principes: respect, gedeelde verantwoordelijkheid en overeenstemming over wat kan bijdragen tot herstel."  – Mead e.a. (2001), Afkomstig van de website van het Scottish Recovery Network.

Doelstellingen

Opleiding

Mensen met een psychische ziekte een hoogwaardige 'peer support'-opleiding en ervaring bieden.

Mensen met een psychische ziekte vaardigheden leren en vertrouwen geven om toegang tot werk te kunnen krijgen.

Ondersteuning

Mensen met een psychische ziekte stimuleren om elkaar te helpen en hun ervaringen als middel tot herstel te zien.

Een gestructureerd hulpverleningssysteem te faciliteren voor mensen met een psychische ziekte.

Herstel

Individuele mensen ondersteunen in hun hersteltraject.

Erkenning en bewustzijn van het belang van wederzijdse ondersteuning tijdens het herstelproces stimuleren.

Innovatie

Vaardigheden overbrengen en delen met partnerorganisaties om een innovatieve aanpak van beleid op het gebied van de geestelijk gezondheidszorg te ontwikkelen.

Lesmateriaal opstellen om de implementatie van het 'peer-support-model' in heel Europa te faciliteren.

 

Partners

 • logobig

 • logobig

 • logobig

 • Logo MHC

 • pm oö logo neu

 • logobig

 • image00

 • logobig

------------------------------------